Φιλοσοφία ενηλίκων

Στο τμήμα των ενηλίκων παρουσιάστηκε μια ποικιλία θεμάτων από τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές με κέντρο φέτος τον Στωικισμό με στόχο να δοθούν δείγματα του διαχρονικού χαρακτήρα τους και να παρακινηθούν οι συμμετέχοντες προς περισσότερη μελέτη. Ενθαρρύνεται παράλληλα και η ανάθεση παρουσίασης σε όποιον εκφράσει την επιθυμία να προετοιμάσει και να μοιραστεί με το κοινό κάποιο ειδικότερο φιλοσοφικό ή επιστημονικό θέμα. Η παρουσίαση της ποικιλίας των φιλοσοφικών θεωρήσεων στην αρχαία Ελλάδα είναι αναγκαία, καθώς βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους και η κατανόηση της ουσίας και των βασικών θέσεων του ενός ρεύματος προϋποθέτει ως ένα βαθμό κατανόηση της ουσίας των άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων.

2014-2015

Σειρά εισηγήσεων «Σταθμοί στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού από την αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό»

04/10/2014 Η χρησιμότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σήμερα parth
Η προϊστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας [Ομιλία της φιλολόγου Ειρήνης Τσαμκιράνη] parth
 11/10/2014 parth
 18/10/2014 Οι 7 σοφοί της αρχαιότητας – (τμήμα Α’) parth parth
 25/10/2014 Ηθικά Νικομάχεια – Βιβλίο 6 parth
 01/11/2014 Η στωική θεωρία των παθών και η σημασία της φιλοσοφικής άσκησης (τμήμα Α’) parthparth
 01/11/2014 Ηθικά Νικομάχεια – Βιβλίο 7 parth
 08/11/2014 parth
 15/11/2014 Ηθικά Νικομάχεια – Βιβλίο 8 parth  parth
 15/11/2014 Πλάτωνος Πολιτεία – Βιβλίο 1 parth  parth
 22/11/2014 Πλάτωνος Πολιτεία – Βιβλίο 2 parth  parth
 29/11/2014 parth
 06/12/2014 Πλάτωνος Πολιτεία – Βιβλίο 3 parth  parth
 06/12/2014 Ηθικά Νικομάχεια – Βιβλίο 9   parth
 10/01/2015 Τα άκυρα επιχειρήματα και η οικονομία της σκέψης (Τμήμα Α’) parth
 17/01/2015 parth
 24/01/2015 parth
 31/01/2015 Πυρρώνειος Σκεπτικισμός, οι τρόποι της εποχής parth
 07/02/2015 Ηθικά Νικομάχεια – Βιβλίο 10 parth
 14/02/2015 parth
 21/02/2015 Πλάτωνος Πολιτεία – Βιβλίο 4 parthparth
 28/02/2015 parth
07/03/2015 Πλάτωνος Πολιτεία – Βιβλίο 5
14/03/2015
21/03/2015
28/03/2015
04/04/2015 Ο ορθός λόγος στον Αριστοτέλη και στο Γρηγόριο Παλαμά [Εισήγηση Κ. Γεωργιάδη, δρ. Θεολογίας/ Νομικού] parth
11/04/2015 Ενότητα Α’ ανατολική και αρχαία ελληνική φιλοσοφία [Εισήγηση Παρασκευής Αραβοσιτά, φιλολόγου] parth
 18/04/2015 parth
 25/04/2015 parth
 02/05/2015 parth
 09/05/2015 parth
 16/05/2015 parth
 23/05/2015 parth
 30/05/2015 parth
 06/06/2015  Σταθμοί στην ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού από την αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό – Μέρος 3ο parth

Σημειώσεις συναντήσεων

(κάποια από τα αρχεία είναι σε μορφή Powerpoint 2010 (.pptx). Αν έχετε παλαιότερη έκδοση του Office, μπορείτε να τα ανοίξετε με το viewer της Microsoft ή να χρησιμοποιήσετε τον σχετικό μετατροπέα)

2013-2014

(Ομάδα μελέτης της «Πολιτείας» του Πλάτωνα και των «Ηθικών Νικομαχείων» του Αριστοτέλη)

05/10/2013 8ο βιβλίο της «Πολιτείας» του Πλάτωνα parth
12/10/2013 Η χρησιμότητα της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας σήμερα parth
02/11/2013 9ο βιβλίο της «Πολιτείας» του Πλάτωνα  parth
09/11/2013 Σκεπτικισμός: Η 10 τρόποι που οδηγούν στην εποχή parthparth
07/11/2013 Η παιδεία στην προσχολική ηλικία: θεωρία και πράξη – μέρος Α’ (παρουσίαση Θεοδοσίας Μυρωδή) parth
16/11/2013 Πυρρώνειοι υποτυπώσεις parth
23/11/2013 Η παιδεία στην προσχολική ηλικία: θεωρία και πράξη – μέρος Β’ (παρουσίαση Θεοδοσίας Μυρωδή) parth
14/12/2013 10ο βιβλίο της «Πολιτείας» του Πλάτωνα (παρουσίαση Παρασκευής Αραβοσιτά) parth
21/12/2013 Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις και χρησιμότητα της εποχής parthparth
21/12/2013 Η χρησιμότητα του σκεπτικισμού στην πολιτική σκέψη parth
25/01/2014 Σκεπτικισμός: Οι 10 τρόποι που οδηγούν στην εποχή  parth
01/02/2014 Ο Αριστοτέλης και το Marketing (παρουσίαση Ζελιάνας Κρυωνά)  parth
08/02/2014 Άκυρα επιχειρήματα και λογικές πλάνες ΙΙ parthparth
15/02/2014 parth
22/02/2014 parth
01/03/2014 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (βιβλίο 2ο) parth
08/03/2014
15/03/2014 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (βιβλίο 3ο) parth
22/03/2014
29/03/2014
05/04/2014 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια (βιβλίο 3ο – 4ο)  parthparth
12/04/2014 Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειαι υποτυπώσσεις και προεκτάσεις parth
12/04/2014 Περί των σκεπτικών φωνών, παράγοντες και κοινωνικοί ιστοί  parth
10/05/2014 Ηθικά Νικομάχεια –  (βιβλίο 4ο)  parth
17/05/2014 Το κοινωνικό παιχνίδι «7 Σοφοί»  parth
 parth
31/05/2014 Ηθικά Νικομάχεια –  (βιβλίο 5ο)  parth
07/06/2014 Παρουσίαση διδακτικών πεπραγμένων 2013-2014  parth

2012-2013

(Ομάδα μελέτης της «Πολιτείας» του Πλάτωνα)

27/10/2012 Στωικοί φιλόσοφοι parth
03/11/2012 Το ιδανικό πολίτευμα parth
10/11/2012 Πολιτεία Πλάτωνος και Πολιτικά Αριστοτέλους parth
17/11/2012 Οι αρχαίοι φιλόσοφοι για την ελευθερία
και την τυραννία
parthparth
24/11/2012 Στωικισμός parthparth
01/12/2012 Οι καταβολές του Στωικισμού – Αντισθένης parthparth
08/12/2012 Οι καταβολές του Στωικισμού -Διογένης ο Κυνικός parthparth
15/12/2012 Οι καταβολές του Στωικισμού -Διογένης ο Κυνικός (2ο) parthparth
22/12/2012 Ο Σωκράτης και οι σωκρατικές σχολές προτεινόμενο βιβλίο!
parthparth
12/01/2013
19/01/2013  Περί αθηναϊκής δημοκρατίας parth
26/01/2013 Η έννοια της δικαιοσύνης στην Πολιτεία του Πλάτωνα parthparth
02/02/2013 Η έννοια της δικαιοσύνης στην Πολιτεία του Πλάτωνα#2 parthparth
09/02/2013 Στωικοί: Χρύσιππος parthparth
16/02/2013 Στωικοί και Επικούρειοι:
διαφορετικότητα και σύγκλιση
parthparth
23/02/2013 Στωικοί και Επικούρειοι (μέρος 2ο) parthparth
02/03/2013 Σκεπτικισμός: Οι απαρχές parthparth
09/03/2013 Άκυρα επιχειρήματα και λογικές πλάνες parth
16/03/2013 Οι Σοφιστικοί Έλεγχοι του Αριστοτέλη parthparth
23/03/2013 Θουκιδίδη «Περικλέους επιτάφιος» parthparth
30/03/2013 Αριστοτέλη, Περὶ Ποιητικῆς και το 3ο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα parth
06/04/2013 Ο μύθος του Πρωταγόρα και το διδακτό της αρετής parth
13/04/2013 Η αρετή κατά τους φιλοσόφους parthparth
20/04/2013 Ρητορική και πάθη parth
11/05/2013 Ρητορική και πάθη II parth
18/05/2013 Σκεπτικοί II parthparth
01/06/2013 Οι ποιότητες της Δημοκρατίας parth
22/06/2013 7ο βιβλίο «Πολιτείας» και δράσεις δημοτικής αρετής parth

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s