Περασμένες

Ημερομηνία Θέμα
14/11/2015

 Ημερίδα με θέμα: «Η διδακτική των μαθηματικών» (ομιλητές: Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, ΔΠΘ, Μαριάννα Τζεκάκη, Καθηγήτρια Μαθηματικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, Μαρία Καλδρυμίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) στις 6 μ.μ.

05/03/2015

Παρουσίαση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας «Η χρησιμότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σήμερα«

 14/02/2015  Ομιλία του Γιώργου Παύλου, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής, ΔΠΘ «Ο άνδρας, η γυναίκα και η πόλις ή άλλως έρως, παιδεία και ελευθερία»
 17/01/2015 Ομιλία της φιλολόγου, Δρ. Φιλοσοφίας, Χριστίνας Κούρφαλη «Οι πολιτικές θεωρίες των Στωικών»
 20/12/2014 Ημερίδα με θέμα «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
Ομιλία του Κλινικού Ψυχολόγου, Μηνά Νιτσόπουλου «Η νευροψυχολογία του καλού και του κακού»
Ομιλία της Φιλολόγου, Παναγιώτας Ασλάνη, «Η υγεία στον Ιπποκράτη: παρουσίαση του βιβλίου «Διά πάσαν νόσον«»
 28/11 /2014 Ομιλία της οικονομολόγου M. Sc. Zελιάνας Κρυωνά «‘Προσεγγίσεις στη Φιλοσοφία της Επιστήμης»
 31/10 /2014 Ομιλία  του κ. Δημήτρη Ναλμπάντη «Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία» του АлександрДугин (Alexander Dugin)
 21/09/2014 Εκδήλωση για την τίμηση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ειρήνης
 22/02/2014 Ομιλία της Χριστίνας Κούρφαλη στην Καβάλα με θέμα “Η στωική τέχνη του βίου: φιλοσοφική άσκηση στη χαρά
 17/01/2014 Ομιλία της Μαρίας Ζαφρανά στην Καβάλα
28/05/2013 Ομιλία του Γεωργίου Ν. Οικονόμου στην Καβάλα
20/03/2013 Ομιλία του Σαράντου Καργάκου στην Καβάλα
16/12/2012 Ομιλία με θέμα “Η αυτοχειρία στην αρχαία Ελλάδα: γνώμες των φιλοσόφων”
25/11/2012 Συμμετέχουμε στην εκδήλωση κατά της βίας που στρέφεται σε γυναίκες