Υλικό παρουσιάσεων

Σημειώσεις συναντήσεων

από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του Συλλόγου

Τμήμα φιλοσοφίας παιδιών – εφήβων

Τμήμα  φιλοσοφίας ενηλίκων

Τμήμα αρχαίων ενηλίκων

Τμήμα μαθηματικών